Kì thi cuối học kì 2 sắp đến và các em học sinh đang ráo riết ôn tập để chuẩn bị cho kì thi này. Mua Bán sẽ giúp quý phụ huynh tổng hợp các đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 kèm đáp án chi tiết để các em học sinh có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới. 

Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 kèm đáp án chi tiết

Tóm Tắt Nội Dung

I. Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2023 

Đề thi tin học lớp 6 cuối học kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2023 có 2 phần bài làm bao gồm 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận, cụ thể như sau: 

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn một đáp án đúng trong các câu sau và ghi kết quả vào tờ giấy thi:

Câu 1: Trong phần mềm soạn thảo văn bản lệnh Portrait dùng để ?

 1. Chọn hướng trang đứng 
 2. Chọn hướng trang ngang
 3. Chọn lề trang                    
 4. Chọn lề đoạn văn bản.

Câu 2: Muốn xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, em thực hiện lệnh nào sau đây?

 1. Delete Cells                                                 
 2. Delete Columns
 3. Delete Rows
 4. Delete Table

Câu 3: Chọn hướng trang ngang em thực hiện lệnh nào sau đây? 

 1. Page Layuot/ Page Setup/ Landscape
 2. Page Layuot/ Page Setup/ Left
 3. Page Layuot/ Page Setup/ Right
 4. Page Layuot/ Page Setup/ Top

Câu 4: Thuật toán là gì?

 1. Một dãy các cách giải quyết một nhiệm vụ
 2. Một dãy các kết quả nhận được khi giải quyết một nhiệm vụ.
 3. Một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.
 4. Một dãy các dữ liệu đầu vào giải quyết một nhiệm vụ

Câu 5: Trong các câu sau đây, câu nào là cấu trúc lặp?

 1. Nếu sáng mai trời mưa, em sẽ mang áo mưa.
 2. Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập đến khi nào hết.
 3. Chiều nào em cũng đi đá bóng.
 4. Gia đình em sẽ đi du lịch.

Câu 6: Trong các câu sau đây, câu nào là cấu trúc rẽ nhánh?

 1. Gia đình em sẽ đi du lịch.
 2. Nếu sáng mai trời mưa, em sẽ mang áo mưa.
 3. Chiều nào em cũng đi đá bóng.
 4. Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập đến khi nào hết.

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Hãy nêu chức năng của các biểu tượng dưới đây: (2 điểm)

Hình 1

Câu 2: Chuyển câu nói sau sang kiểu TELEX hoặc VNI (phải đảm bảo quy tắc gõ văn bản trên Word). (2 điểm)

“Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”

Câu 3: Định dạng đoạn văn là gì? Nêu các tính chất của định dạng đoạn văn? (2 điểm)

Câu 4: Trình bày các bước mở một văn bản đã có trong máy tính? (1 điểm)

>>> Xem thêm: 

Đáp án Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2023

Đáp án Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Kết nối tri thức năm 2023 như sau, mời bạn đọc theo dõi

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

A

C

B

D

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1 (2 điểm)

Hình 2

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

2 (2 điểm)

Mỗi kiểu gõ đúng được 2 điểm.

Kiểu VNI:

“Vi2 lo7i5 ich1 mu7o7i2 na8m tro6ng ca6y

Vi2 lo7i ich1 tra8m na8m tro6ng2 ngu7o7i2”.

Kiểu TELEX:

“Vif lowij ichs muwowif nawm troongf caay

Vif lowij ichs trawm nawm troongf nguwowif”.

 

1

 

1

3 (2 điểm)

Định dạng đoạn văn là thay đổi các tính chất của đoạn văn

+ Kiểu căn lề;

+ Vị trí lề của cả đoạn văn bản so với toàn trang;

+ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên;

+ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới;

+ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

Mỗi câu đúng 0,4

4 (1 điểm)

– Mở bảng chọn File

– Chọn Open (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + O)

– Hộp thoại Open xuất hiện thực hiện chọn thư mục lưu tệp rồi chọn tên tệp và nhấn Open để mở.

1

 

Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Kết nối tri thức tải về

II. Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2023

Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2023 bao gồm 2 phần với 8 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, cụ thể như sau:

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau:

Câu 1: Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng văn bản

 1. Thay đổi phông chữ và kiểu chữ
 2. Tăng lề trái của trang văn bản
 3. Tạo bảng trong văn bản
 4. Xem văn bản trước khi in

Câu 2: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

 1. Tính toán và lập bảng biểu.
 2. Soạn thảo văn bản.
 3. Tạo các tệp tin đồ hoạ.
 4. Tạo các tập tin thực thi.

Câu 3: Các tập tin soạn thảo văn bản trong Word có đuôi là:

 1. DOC
 2. XLS
 3. DOCX
 4. Cả A và C

Câu 4: Muốn tìm nhanh một từ (hoặc dãy kí tự) em thực hiện:

 1. Vào Edit ⇒ Find…
 2. Vào Edit ⇒ Copy…
 3. Vào Edit ⇒ Paste…
 4. Vào Edit ⇒ Replace…

Câu 5: Để in văn bản, em có thể thực hiện:

 1. Vào File ⇒ Print Preview
 2. Vào File ⇒ Save As
 3. Vào File ⇒ Print
 4. Vào File ⇒ Page Setup

Câu 6: Thao tác chèn thêm cột vào bên trái là:

 1. Table ⇒ Insert ⇒ Rows Below
 2. Table ⇒ Insert ⇒ Rows Above
 3. Table ⇒ Insert ⇒ Columns to the Right
 4. Table ⇒ Insert ⇒ Columns to the Left

Câu 7: Để xoá thực sự các hàng, em sử dụng các lệnh sau:

 1. Table ⇒ Delete ⇒ Table
 2. Table ⇒ Delete ⇒ Columns
 3. Table ⇒ Delete ⇒ Rows
 4. Table ⇒ Delete ⇒ Borders

Câu 8: Để chèn hình ảnh minh hoạ vào văn bản, ta thực hiện:

 1. File ⇒ Picture
 2. Edit ⇒ Picture
 3. View ⇒ Picture
 4. Insert ⇒ Picture

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Em hãy nêu cách chèn hình ảnh vào văn bản?

Câu 2 (4 điểm) Trình bày khái niệm về thuật toán? Khái niệm về chương trình?

>>> Xem thêm: 

Đáp án Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2023

Đáp án Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2023 như sau, mời bạn đọc theo dõi

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu

1

2

3

4

6

7

8

Đáp án

B

C

D

D

D

D

C

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm):

Câu 1. (2 điểm)

Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện:

 • Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn
 • Nháy chuột chọn dải lệnh Insert ⇒ chọn Picture
 • Nháy chọn From File – chọn vị trí lưu ảnh/trên màn hình xuất hiện hộp thoại Insert Picture/Chọn hình ảnh cần chèn
 • Nháy chuột chọn Insert

Câu 2. (4 điểm)

Khái niệm thuật toán (2 điểm): là một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.

Khái niệm chương trình (2 điểm): là mô tả thuật toán để máy tính “hiểu” và thực hiện được.

Chương trình dựa trên các dữ liệu đầu vào, tiến hành các bước xử lí để trả lại kết quả đầu ra.

Máy tính thực hiện công việc theo chương trình.

Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Chân trời sáng tạo tải về

III. Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Cánh diều năm 2023

Khác biệt so với các đề sách khác, đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Cánh diều năm 2023 bao gồm 14 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, bao gồm

A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

Câu 1: Để tìm kiếm từ “Học tập” trong văn bản ta cần thực hiện:

A. Chọn thẻ home -> Editing -> Find
B. Nhấn tổ hợp CTRL + F
C. Tất cả 2 đáp án đều đúng
D. Tất cả 2 đáp án đều sai

Câu 2: Tìm kiếm gồm có 3 bước, sắp xếp lại các bước theo đúng trật tự:

a. Nháy chuột vào thẻ Home.
b. Gõ từ, cụm từ cần tìm rồi nhấn phím Enter.
c. Trong nhóm lệnh Editing\Find.

Trật tự sắp xếp:

A. a – b – c
B. a – c – b
C. c – a – b
D. b – a – c

Câu 3: Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

A. Bảng có thể được dùng để ghi lại dữ liệu của công việc thống kê, điều tra, khảo sát,…
B. Bảng giúp tìm kiếm, so sánh và tổng hợp thông tin một cách dễ dàng hơn.
C. Bảng chỉ có thể biểu diễn dữ liệu là những con số.
D. Bảng giúp trình bày thông tin một cách cô đọng.

Câu 4: Để chèn thêm một hàng trong Table, ta thực hiện như sau:

A. Đặt con trỏ tại nơi cần chèn hàng trong Table, chọn Table – Insert – Rows Above hoặc Rows Below.
B. Chọn ô tại nơi cần chèn hàng, chọn Table – Insert – Cells – Insert Entire Row.
C. Đặt con trỏ tại ô cuối cùng bên phải của Table, bấm phím Tab.
D. Tất cả các thao tác trên đều đúng.

Câu 5: Để định dạng đoạn văn bản em sử dụng các lệnh nào?

A. Format/Font
B. Home /Paragraph
C. Page Layout/Page Setup
D. Format/Paragraph

Câu 6: Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI?

A. Time New Roman
B. VNI-Times
C. VNI-Top
D. Cả B và C đều đúng

Câu 7: Hãy sắp xếp các bước sử dụng phần mềm MindMaple Lite vẽ sơ đồ tư duy:

1. Tạo sơ đồ tư duy mới
2. Thay đổi màu sắc, kích thước sơ đồ
3. Tạo chủ đề chính
4. Tạo chủ đề nhánh
5. Tạo chủ đề nhánh nhỏ hơn

A. 1-3-4-5-2.
B. 1-2-3-4-5.
C. 5-1-2-3-4.
D. 5-4-3-2-1.

Câu 8: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Có thể dùng sơ đồ tư duy để ghi chép những ý chính của một bài học.
B. Trong sơ đồ tư duy chỉ có hai loại chủ đề: chủ đề trung tâm và chủ đề chính xung quanh chủ đề trung tâm.
C. Các nhanh nối cho biết mỗi chủ đề được triển khai thành những chi tiết nào.
D. Có thể dùng sơ đồ tư duy để trình chiếu trong một cuộc họp.

Câu 9: Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

A. Có thể chỉnh sửa tên của một chủ đề.
B. Phải tạo ra hết các chủ đề con chủ đề rồi mới có thể triển khai chi tiết được cho một chủ đề con.
C. Không thể di chuyển được vị trí sơ đồ tư duy đang vẽ trên màn hình.
D. Muốn xóa được chủ đề phải lần lượt xóa tất cả các chủ đề con của nó trước.

Câu 10: Để tạo một chủ đề mới, ta thực hiện?

A. File→ New
B. File→ Open
C. File→ Save
D. Edit→ New

Câu 11: Nếu coi gia đình là chủ đề mẹ thì chủ đề con là:

A. Bố
B. Mẹ
C. Anh
D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 12: Input là gì?

A. Thông tin vào.
B. Thông tin ra.
C. Thuật toán.
D. Chương trình.

Câu 13: Nguyên lí Phôn Nôi-Man đề cập đến vấn đề nào?

A. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ.
B. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập bất kỳ.
C. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.
D. Điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.

Câu 14: Với mỗi phát biểu sau đây, hãy cho biết phát biểu đó là sai:

A. Chỉ có một thuật toán để giải một bài toán.
B. Có thể có nhiều thuật toán để giải một bài toán.
C. Đầu vào của bài toán cũng là đầu vào của thuật toán.
D. Đầu ra của bài toán cũng là đầu ra của thuật toán.
E. Đáp án A, D đều sai.

B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nêu cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước?

Câu 2: (1,0 điểm) Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần? Kết quả của đoạn chương trình sau?

i := 5;

Dem:=0;

Tong:=0;

While i>=1 do

Begin

i := i – 1;

Dem:=Dem+1;

Tong:=Tong+1;

End;

Write (‘dem:’, Dem, ‘Tong:’,Tong);

Câu 3: (1,0 điểm) Cho sơ đồ khối mô tả thuật toán đếm số số hạng dương trong dãy sau, hãy viết thuật toán dưới dạng liệt kê.

Hình 3

>>> Xem thêm: 

Đáp án Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Cánh diều năm 2023

Đáp án Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Cánh diều năm 2023 như sau, mời bạn đọc theo dõi

A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5đ

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

C

B

C

D

C

A

A

B

A

A

D

A

C

E

B. Tự luận: (3,0 điểm)

Đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 sách Cánh diều tải về

IV. 7 đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 năm 2023

Dưới đây là tổng hợp 7 đề ôn thi môn tin học lớp 6 cuối học kì 2 để các bạn học sinh có thể ôn luyện đề đánh giá năng lực bản thân, mời bạn đọc theo dõi

1. Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 1

Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 1 tải về

2. Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 2

Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 2 tải về

3. Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 3

Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 3 tải về

4. Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 4

Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 4 tải về

5. Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 5

Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 5 tải về

6. Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 6

Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 6 tải về

7. Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 7

Đề ôn thi tin học lớp 6 cuối kì 2 tham khảo – Đề số 7 tải về

Nguồn tham khảo tổng hợp: , , …   

Lời kết

Qua bài viết trên, Mua Bán đã cung cấp cho tuyển tập 10 bộ đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 kèm lời giải chi tiết chất lượng và hay nhất để hỗ trợ các bạn học sinh củng cố kiến thức và đánh giá năng lực bản thân. Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích với các em học sinh. Ngoài ra, đừng quên theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất về bất động sản, , phong thủy…tại

>>> Xem thêm:

 

欧博开户声明:该文看法仅代表作者自己,与本平台无关。转载请注明:Tuyển tập 10 đề thi tin học lớp 6 cuối kì 2 có đáp án mới nhất 2023
发布评论

分享到:

Mẹo học phát âm tiếng anh chuẩn, dễ nhớ cho người mới
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。